BEL ONS NU!

De strategie van schadeking

U belt of e-mailt SchadeKing

Wanneer u e-mail of een WhatsApp stuurt krijgt u binnen een half uur een reactie op uw vraag.

Wanneer u belt schakelt SchadeKing u onmiddellijk door met de juiste contra-expert of Schadecoach die, indien gewenst binnen 24 uur langskomt bij u thuis.

U krijgt een e-mail met daarin de bevestiging dat er geen kosten door SchadeKing of de ingeschakelde deskundige in rekening worden gebracht, kortom onze inzet is voor u gratis.

De contra-expert of schadecoach brengt de schade na zijn bezoek gedocumenteerd in kaart. Indien nodig zorgt voor de offertes voor, opruimwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en eventueel de sloop en herstel van de beschadigde opstal en of inboedel/goederen. Daarnaast stelt hij de schadelijsten op voor alle overige kosten waar u als gedupeerde recht op heeft.

Als het dossier compleet is en u met het geheel akkoord gaat wordt de verzekeringsexpert geconfronteerd met de schadeopstelling om zo de maximale en werkelijk geleden schade voor u te claimen bij de maatschappij.

In het hele traject wordt u door SchadeKing op de hoogte gehouden van het verloop van het schadetraject, middels e-mail en telefoon krijgt u elke week een update.

SchadeKing streeft ernaar om uw schade binnen 3 weken af te wikkelen en is en blijft uw aanspreekpunt als u daar behoefte aan heeft.

Keiharde Garantie! De hulp van SchadeKing is volledig kosteloos.

De kosten voor SchadeKing als eigen deskundige of contra-expert wordt door de verzekeraar in alle normale gevallen vergoed. In de verzekeringspolis wordt vaak gesuggereerd dat een eigen deskundige (contra expert) pas ingeschakeld mag worden als er een discussie is over de hoogte van het schadebedrag. Dit is echter een misleiding in de polis. Volgens het burgerlijk wetboek mag elke gedupeerde zich te allen tijde laten bijstaan door een eigen deskundige waarvan de kosten  door de verzekeraar gedragen dient te worden. Wij geven u daarom ook een keiharde garantie: als de kosten onverhoopt niet betaald wordt en/of verhaald kan worden bij de verzekeraar, is onze dienstverlening voor u geheel gratis.  Dit zetten wij voor u graag zwart op wit.

SchadeKing en het NIVRE

Sommige verzekeraars stellen in hun polisvoorwaarden dat een contra-expert NIVRE “geregistreerd” moet zijn, dit is een stelling die geen standhoudt als je hem wettelijk bekritiseerd. In Nederland is het zo dat het dwingend recht altijd boven de polis gaat en aangezien de wet zegt dat elke gedupeerde zich mag laten bijstaan door een eigen deskundige, (dit kan zelfs een familielid zijn die uw vertrouwen heeft), kan en mag een verzekeraar niet zijn eigen wetten erop na houden door de polisvoorwaarden te gaan handhaven en de wet aan de kant te schuiven

Wat is een NIVRE-expert:

Iedereen mag zich expert noemen. De titel “Register Expert NIVRE” is evenwel beschermd. Alleen de expert met bewezen en aantoonbare ervaring kan zich na het met goed gevolg afleggen van een examen laten inschrijven in het register van het NIVRE. Echter een Lidmaatschap van een belangen en lobbyorganisatie betekent nog niet dat uw belangen correct en goed worden verdedigd. In bijna alle gevallen werken deze experts hard voor een verzekeraar/opdrachtgever en zijn daarmee dus NIET ONAFHANKELIJK

Hoe gaat SchadeKing hier mee om:

Een verzekeraar mag nooit eisen dat een Contra-Expert NIVRE geregistreerd moet zijn om op te kunnen treden als belangenbehartiger voor u als gedupeerden. SchadeKing vind dat van een dergelijke onwettige handeling  nooit de dupe van kan en mag worden. Daarom hebben wij binnen ons netwerk eigen NIVRE contra experts, die zuiver alleen uw belangen behartigen. Dus 100% onafhankelijk en die geen enkele band met welke verzekeraar dan ook hebben. Hierdoor kunnen wij u altijd bijstaan en u helpen in uw onderhandeling met de verzekeraar.

Website door SD Webdesign