Hulp bij brandonderzoek

U hebt vragen n.a.v een brandonderzoek?

SchadeKing kan uitkomst bieden.

Brandonderzoeker

Schakel altijd een eigen expert of brandonderzoeker in. Vooral als de verzekeraar zelf een brandonderzoek doet en zeker als de politie de brand gaat onderzoeken!

In Nederland komen onderzoekers van de verzekeraars nog steeds weg met rapporten waarin deze onderzoekers concluderen tot brandstichting, terwijl het rapport slechts een samenraapsel is van aannames, onlogische denkwijze en het over het hoofd zien van mogelijke en verklarende onschuldige brandoorzaken.

Brandonderzoek voor bedrijven en particulieren wordt met name uitgevoerd wanneer verzekerde belangen botsen en onafhankelijk (contra) onderzoek gewenst is. Bij schade na een brand voert de desbetreffende verzekeringsmaatschappij een onderzoek uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een partij welke de belangen van de verzekeraar behartigt. U bent afhankelijk van de resultaten uit dat onderzoek. Om destructief onderzoek te voorkomen, kunt u zelf ook een onderzoekende partij inschakelen. 

Wat doet SchadeKing?

Of het nu gaat om een verzekeringskwestie dan wel een strafrechtelijk onderzoek, SchadeKing is niet gebonden aan vaste opdrachtgevers en schakelt alleen onafhankelijke onderzoeksbureaus in.

Na een brand dient veelal de vraag te worden beantwoord wat de brand kan hebben veroorzaakt. Dit is niet alleen van belang voor de verzekeraar ook bedrijven, overheden en particulieren hebben veelal hetzelfde belang.

Oorzaak en gevolgen

Deze feiten zijn van groot belang wanneer sprake is van polisvoorwaarden die bij het ontstaan van de brand van toepassing kunnen zijn, zoals de normen NEN 1010 en NEN 3140. In vrijwel elke bedrijfspolis worden deze normen gehanteerd. Bij de vaststelling -of een calamiteit onder dekking van de polis valt-, ontstaat vaak discussie over de toepasselijkheid van deze normen met soms verstrekkende gevolgen.

Omdat het technisch (brand)onderzoek vaak destructief is, is het van cruciaal belang dat alle partijen tijdig in staat worden gesteld deel te kunnen nemen aan het onderzoek. Wacht daarom niet en schakel ons snel in. U bent ervoor verzekerd, het kost u dus niets!

 


Lees meer over ons!

Wilt u hulp bij brandonderzoek? Vul dan nu het formulier hiernaast in.

Wij nemen binnen 1 uur contact met u op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook. Wij staan 24/7 voor u klaar. 


Bel! 06 41 76 61 35

SchadeKing is ook actief op Social Media:


Linkedin


Facebook


Twitter


Pinterest