Brandschade Claimen bij Shurgard Zoetermeer

Hoe gaat schade melden van de Shurgard brandschade in zijn werk, gezien het om een enorme hoeveelheid schades gaan werkt SchadeKing Nederland samen met een derde partij Krantz en Polak om het grote volume aan schademeldingen zo goed mogelijk te stroomlijnen.

  1. Bestand dowloaden SchadeKing Shurgard schademelding document downloaden invullen en tezamen met formulier 2 hieronder terugsturen (als u dit formulier al eerder heeft verzonden hoeft u dit formulier niet nogmaals te verzenden)
  2. Bestand dowloaden Schadeformulier Shurgard downloaden invullen, ondertekenen en terugsturen naar [email protected] hierna gaan wij voor u aan de slag.

Op 1 januari 2020 is door een allesverwoestende brand het gebouw van Shurgard te Zoetermeer totaal vernield. Het spijt ons enorm dat u als huurder/gebruiker daardoor een zeer grote emotionele- en financiële schade heeft geleden. In het verleden zijn wij nauw betrokken geweest bij het regelen van vergelijkbare massale schaden. Zo werden in 2008 400 gedupeerden bijgestaan toen op Nieuwjaarsdag een opslagplaats van Extrabox te Haarlem door brand werd vernietigd en in 2009 stonden wij 600 gedupeerden bij toen een brand bij (thans) Shurgard in Amsterdam Noord plaatsvond. Overigens is Shurgard, opvallend genoeg wel vaker op Nieuwjaarsdag, door dergelijke massale branden getroffen. Om die reden stellen wij ons op het standpunt dat Shurgard een stevige zorgplicht heeft om haar klanten te vrijwaren van de gevolgen.

 

Wij zullen trachten de consequenties van deze schade zo goed mogelijk proberen te regelen. In dit verband vragen wij uw aandacht voor het onderstaande;

 

Tip 1:

Vanwege onze ervaring weten wij dat Shurgard, samen met betrokken verzekeraars en zelfs gemeente besturen, gemene zaak maken om de kwestie één op één met u te regelen. Ook de informatieverstrekking is eenzijdig en schiet op cruciale punten tekort.

 

De Shurgard verzekering

Op grond van de door Shurgard gesloten verzekering, komt opslag van particulieren voor een vergoedingsregeling in aanmerking. In principe wordt, op grond van deze verzekering, materiële schade aan u vergoed. Helaas is het advies van Shurgard, optredende als assurantieadviseur, als het gaat om verzekerde bedragen, van zeer povere kwaliteit. Ook is de dekking bedroevend slecht, nu er sprake lijkt van allerlei maxima en voorwaarden die slechts in een zeer incidenteel leiden tot een redelijke schadevergoeding. Ook de aanwijzing van Shurgard om het door u geclaimde schadebedrag te beperken tot de verzekerde som, is van stuitend laag niveau.

 

Tip 2:

Maak een reële opstelling van uw schade. Schrijf achter de verloren gegane zaken de nieuwwaarde en de leeftijd van de betreffende zaak. De totaaltelling is uw geleden schade en wordt, op basis van redelijkheid, eventueel gecorrigeerd naar de dagwaarde.

 

Voorbeeld:

aantalomschrijvingmerk typeouderdomschade
 inboedelafmetingin jaren ± 
div.Contant geld  1500,00
1laptopacer6 mnd750,00
1gouden ring 18krtmet briljant2 jr1500,00
1heren jasAirforce4 jr250,00
1koffer Samsonite74cm2 mnd350,00

 

(Mag een Google Sheets of Excel document zijn)

Tip 3:

Het afhandelen van schade is een hard financieel proces. Met het bovenstaande ziet u al dat de schade zoveel mogelijk in euro’s wordt aangegeven. Het spijt ons bijzonder dat de –ongetwijfeld- door u geleden emotionele schade daarbij niet uit de verf komt. In het algemeen gezegd; is daar in Nederland geen plaats voor in het recht.

 

Uw verzekering

Als gedupeerde van een brandschade komt u vanzelfsprekend ook in aanmerking voor vergoeding van die zaken die u verzekerd heeft. Voor wat betreft inboedel/inventariszaken geldt bovendien dat uw reguliere inboedelverzekering (d.w.z. de lopende inboedelverzekering op b.v. de zaken in uw woning) een recht op uitkering biedt. Voorwaarde is doorgaans wel dat de betreffende zaken korter dan 3 maanden voor de schadedatum door u zijn geplaatst in de Shurgardbox te Zoetermeer. Voor bedrijfszaken/inventaris geldt in de meeste bedrijfspolissen een vergelijkbare regeling waarbij echter afgeweken kan worden op het gebied van maximale verzekerde sommen of de termijn waarop de zaken naar het nieuwe adres zijn vervoerd.

 

Tip 4:

Meld de schade die u verzekerd heeft via inventaris/goederenverzekering of inboedelverzekering (via ons) bij uw eigen verzekeraar. Wij staan u kosteloos bij in deze schademelding en de daarmee samenhangende formaliteiten. Aldus overleggen wij met u en vervolgens met de verzekeraar of diens expert. Ons ereloon wordt daarbij, bovenop uw eigen schade, vergoed door de verzekeraar. Dat staat in de Wet: art. 7:959 en 7:963 BW en in de meeste polisvoorwaarden.

 

Tip 5:

U hoeft niet te wachten met het inschakelen van ons totdat u discussie heeft over de door u geleden schade of nog erger, totdat u merkt dat de expert u, tot vervelens toe, blijft lastig vallen over aanschaf, rekeningen en schriftelijke bewijsstukken. U kunt ons direct inschakelen.

 

Geen verzekering:

Indien u geen aparte of speciale verzekering heeft gesloten, of de zaken langer dan 3 maanden zijn geplaatst op het adres te Zoetermeer, resteert een verhaal op de aansprakelijke partijen. Zoals wij er nu tegen aankijken, is op grond van de opmerkelijke brandontwikkeling (de brandweer slaagde er niet in de brand succesvol te bestrijden in het gebouw waar de brand is ontstaan) mogelijk de gemeente, de gebouweigenaar en de veiligheidsregio wettelijk aansprakelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat de eigenaardige verzekeringscontructie die Shurgard heeft gekozen, aansprakelijkheid oplevert, op het gebied van het schenden van de zorgplicht. In dit kader zijn onze gespecialiseerde juristen reeds bezig met onderzoek en het verkrijgen van informatie. Ook met beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Onze relaties houden wij van deze kwesties op de hoogte.

 

Gelet op het feit dat u mogelijk de brandschade al heeft gemeld bij uw verzekeraar benadrukken, wij dat in dat geval u gebruik kunt maken van onze diensten om de schadeafhandeling te begeleiden, teneinde een zo’n optimaal mogelijke vergoeding te verkrijgen van uw verzekeraar.  Indien u de schade nog niet heeft gemeld, nodigen wij u uit dit z.s.m. via ons te doen.

Hulp bij afhandeling

In het geval dat u de schade nog niet heeft gemeld, verzoeken wij u het schadeaangifteformulier zo volledig mogelijk in te vullen, en vooral naam van de verzekeraar en polisnummer(s) niet te vergeten. U hoeft op dit ogenblik nog geen rekeningen, foto’s of ander bewijsmateriaal op te sturen. Onze eigen experts zullen een afspraak met u maken om u in deze schadekwestie te begeleiden, voor te leggen aan (de expert van) uw schadeverzekeraar, daarmee overeenstemming bereiken en al hetgeen te doen wat noodzakelijk is om zo goed mogelijk deze schadekwestie te regelen.

Mocht u met betrekking tot schadegeval nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer aan de voorzijde van deze brief.

Wij vertrouwen u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd, waarbij wij begrip vragen voor het feit dat gelet op de grote aantallen gedupeerden, wij in het begin zoveel mogelijk in algemene en digitale vorm communiceren.

SchadeKing Nederland / Krantz en Polak