Ga naar overzicht

Brand Shurgard update

Brand Shurgard update

Brand Shurgard update

Brand Shurgard update, de afgelopen weken hebben we veel gezien en gehoord. Op locatie, maar ook daarbuiten. Er is veel gebeurd voor alle gedupeerden. Wij begrijpen dat wat wij doen niet altijd duidelijk is. Daarom willen we jullie graag op de hoogte houden van de gang van zaken en waar we nu precies zijn.

Alle schade, niet slechts een deel.

Wat wij kunnen doen is er voor de gedupeerden zijn, wanneer er vragen zijn en kosteloos helpen om alle schade vergoed te krijgen, niet slechts een deel. Voor de meesten is het namelijk zo, dat er meer waarde in hun box stond, dan door de verzekering van Marsh werd vergoed. Shurgard gaf meerdere malen aan dat er niet meer geclaimd mocht worden dan het verzekerde bedrag. Dit zou dan voor vele een ontzettende schadepost worden. Buiten al het emotioneel leed, die niet in waarde uit te drukken is. Deze extra schade is onnodig, wanneer je weet dat je altijd een eigen expert mag inschakelen. Om dit kenbaar te maken hebben wij vele van jullie al gesproken en wij hopen dat dit naar wens is verlopen.

Aanmelding

Het aanmelden kan via ons telefoon nummer en online. De eerste aanmeldingen hebben wij verwerkt, daarbij hebben we iedereen een eigen code gegeven, informatie en een aantal formulieren doe ingevuld moesten worden. Hierin werd veel gevraagd, wij begrijpen dat niet iedereen daar direct aan toe was. Er is immers genoeg gebeurd. Daarom mag u gerust de tijd nemen en wanneer u er aan toe bent de aanmelding doorzetten, of compleet maken.

Akte van benoeming

Wanneer de formulieren zijn ingevuld volgt er een Akte van benoeming. Deze Akte van Benoeming is een overeenkomst tussen beide experts dat zij zijn ingeschakeld door de maatschappij en door u. Het is een akkoord tussen de experts dat zij er samen moeten uitkomen. In de meeste gevallen ging alles vriendelijk en gemoedelijk. In andere gevallen wilde de verzekeraar niet van harte meewerken en begon aan een ontmoedigingsbeleid, tegenover de verzekerde. Is dit u overkomen, je mag ons altijd vragen wat u het beste kunt doen. In de wet staat dat u er in het hele proces recht heeft op een eigen expert en dat deze niet aan de voorwaarden hoeft te voldoen die verzekeraars graag erbij verzinnen.

Na het tekenen van deze akte zijn de eerste afspraken gemaakt met gedupeerden. De eerste gesprekken zijn geweest met een van onze contra experts en de expert van de verzekering. De schade wordt dan gezamenlijk opgenomen voor de gedupeerde en daarna direct doorgevoerd naar de verzekeraar.

Buitenland of niet verzekerd. Inmiddels zijn er ook een aantal aanmeldingen geweest van mensen die verbleven in het buitenland, of niet verzekerd waren. Ook hier kunnen wij iets betekenen. Daarvoor hebben wij de hulp ingeschakeld van goede juristen, die ook deze gedupeerden kunnen bijstaan in de vergoeding van de schade.

Vragen?

Heeft u na aanleiding van deze informatie nog steeds vragen? U mag deze altijd stellen.

Website door SD Webdesign