Ga naar overzicht

Het melden van een schade SchadeKing helpt

Schade Melden SchadeKing helpt

Het melden van een schade SchadeKing helpt

Het is verplicht om direct contact op te nemen met de verzekeraar nadat er een schade is ontstaan die je als gedupeerde wil claimen bij je verzekeraar. De grote van de schade bepaald of het nuttig is om een expert in te schakelen. Wanneer er wel een expert namens de verzekeraar in het beeld komt moet u afwachten tot hij is geweest en de expert zowel oorzaak als gevolg kan bekijken. Echter is het wel van belang dat u verdere schade probeert te voorkomen, dit bent u namelijk op grond van de polis verplicht.

Er moet altijd een schadeformulier worden ingevuld, echter als de verzekeraar geen expert inschakelt zullen ze u vragen om offertes bij het formulier mee te sturen voor het herstel van schade. Diverse verzekeraars kunnen de schade ook herstellen in natura.

De verzekeraar regelt dat bedrijven u benaderen voor schadeherstel. Het is dus ook mogelijk om verschillende bedrijven in te laten zetten voor schade aan de vloer, de schoonmaak, en of herstel van muren en plafond. U hoeft hierdoor niet zoveel zelf te regelen, en u hoeft zelf geen geld voor te schieten. Echter in geval van schade is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een eigen deskundige.

Een zogeheten contra-expert, deze contra expert helpt u de schade op een juiste en correcte wijze te verhalen op uw verzekeraar. SchadeKing als onafhankelijk contra schade expertise bureau kan u kosteloos helpen om de maximale vergoeding te verhalen op uw verzekeraar. neem vrijblijvend contact op en laat u deskundig bijstaan in geval van schade.

Bronnen:

Website door SD Webdesign