Ga naar overzicht

Gesprongen waterleiding door vorst – waterschade

gesprongen water leiding

Gesprongen waterleiding door vorst

SchadeKing word de laatste dagen veelvuldig als contra schade expert ingeschakeld i.v.m. waterleidingen leidingen geknapt door bevriezing, door de vorst van de afgelopen periode zijn diverse waterleidingen gesprongen. De problemen ontstaan meestal nu het gaat dooien. De brandweer zal de aankomende dagen nog vaak moeten uitrukken naar gedupeerden waar er wateroverlast en waterschade is ontstaan na een gesprongen leiding.

 

Door de vrieskou worden er acht keer zoveel meldingen gedaan van waterschade door gesprongen leidingen. De politie en brandweer krijgen daarover normaal zo’n zestig telefoontjes per week. De afgelopen week waren dat er 480, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl.

Bent u nu slachtoffer van een leidingbreuk ga dit dan niet alleen oplossen met uw verzekeraar, een gesprongen leiding en de schade die het met zich mee brengen zijn in de meeste gevallen niet te overzien, daarnaast moet u weten dat u recht hebt op een eigen deskundige die uw belangen behartigd in geval van schade.

SchadeKing staat u kosteloos bij om de schade als gevolg van een gesprongen leiding te verhalen op uw verzekeraar.

Website door SD Webdesign